Новини

Volvo Penta Engine Oil VDS3

Volvo Penta Engine Oil VDS3

Двигателно масло Volvo Penta VDS3

Изборът при използването на оригинални масла и охлаждаща течност или такива от търговците на едро и дребно, при следпродажбения сервиз, е въпрос на отговорност:

– Volvo Penta работи само с подбрани доставчици, които могат да удоволетворят високите изисквания и стандарти, наложени през годините от марката „Volvo“.
– Volvo Penta тества и одобрява маслата и антифризите, които доставя, следователно носи отговорност за тяхното качество през съответния период на експлоатация.
– Volvo Penta проверява и гарантира, че всички продукти са безопасни за здравето и околната среда, без забранени субстанции в тях.
– Volvo Penta следва местното законодателство и осигурява SDS (Safety Data Sheets), документ за безопасност, като носи отговорност и за това.

Genuine oil 1

Ако маслата и антифризите използвани в двигателите на Volvo, не са преминали нашите тестове и не покриват нашите стандарти, ние не носим отговорност за тяхното взаимодействие със съответния продукт.

Доставчици, които твърдят, че покриват нашите стандарти, трябва да поемат отговорност, за твърдението, че продукта им отговаря на тези стандарти и за последиците от използването му.

В случай на твърдение от доставчик, че маслото му покрива примерно VDS3 стандарт, негово задължение е, а не на Volvo да докаже, че продукта му покрива този стандарт.

Но, ако маслото покрива стандарта, указан в „Ръководството за употреба“ на съответния двигател, Volvo не забранява използването и на други масла в двигатели си.

Маслото на Volvo се произвежда ексклузивно, за постигане на изключително представяне – всички тестове се правят с двигатели на Volvo и определено качеството надхвърля съвременните норми и стандарти.

Когато производител на масло тества продукта си, за да определи/приравни стандарта и спецификацията му, той използва ново масло! Не се правят тестове на масло, работило например 300 часа, и това се прави на базата на сегашните разпоредби. В съвременните масла може да откриете много високотехнологични добавки, някои от които издържат по-дълго, други се разграждат и много бързо спират да функционират. Това е основната причина за разликите в качеството и цената.

Маслото Volvo е тествано при продължителни периоди на работа в нашите двигатели, в условия надхвърлящи оптималните. При производството му са добавени много допълнителни тестови програми.

Lift truck

Предимства при използване на оригинално масло Volvo Penta VDS3:
Получавате висококачествен продукт, преминал редица допълнителни тестове.
Интервал за смяна до 600 часа или веднъж годишно (при съдържание на сяра в горивото <0,5% и при нормална запрашеност).
Масло, което запазва функционалността си през целия период на експлоатация, посочен в спецификацията му, съгласно условията на работа.
Безплатен анализ във Volvo лаборатория*.

 *При закупуване на масло в разфасовки 5л, 20л и 208л от дилърите на Volvo Penta в България.

Изтеглете в PDF