Новини

Индустриални

Индустриални

Приоритет за Volvo Penta e производството на индустриални двигатели, които отговарят на съвременните изисквания за опазване на околната среда по отношение на ограничаване на отделяните азотни и серни окиси, както отделянето на твърди частици.

Специално за индустриалните двигатели Volvo Penta има завод в Швеция, който работи на базата подмяна на двигатели и компоненти. Клиентите имат възможност да заменят веднага стария си двигател срещу заводски възстановен такъв, като при връщането на стария двигател и приемането му от Volvo Penta се възстановява определена сума. Същото важи и за някои компоненти като затворени блокове, цилиндрови глави, турбо компресори, помпи и др. Гаранционния срок на заводски възстановените двигатели и компоненти е като на съответния нов продукт.

Volvo Penta Industrial

Listen to what some of our customers say about why they chose Volvo Penta industrial engines and solutions.

Volvo Penta Industrial - Total Solution

A short film about the Volvo Penta Industrial Total Solution, the heart that never stops.