Новини

Как да откриете серийния номер на двигателя

Много често след като се свържете с нас, нуждаейки се от закупуването на резервни части или сервиз, ние ви задаваме въпроса: „Знаете ли серийният номер на двигателя?“. Серийният номер на вашия двигател е уникален идентификатор и ключ за правилния подбор на резервните части и сервизното обслужване. Този номер може да се открие на табелката на двигателя или върху етикет.

 

Сериен номер върху етикета:

Дизелови двигатели

Информационният етикет обикновено се намира върху капака на двигателя или на друг плосък участък, който лесно може да бъде забелязан. Той включва няколко различни номера на двигателя, Z колоната и муфата. Разположението на тези номера може да варира в зависимост от модела на двигателя и годината на производство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сериен номер върху табелката:

Двигателят както и Z колоната или реверсивната муфа имат табелка със идентификационни номера. Табелката на двигателя се намира върху блока. Видът на тази табелка може да варира в зависимост от модела и годината на производство.